Januari 2019

2019-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2019-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2019-01-13
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2019-01-20
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2019-01-27
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

Februari 2019

2019-02-03
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2019-02-10
Femte söndagen efter trettondedagen
Sådd och skörd
Mer information

2019-02-17
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

2019-02-24
Sexagesima
Det levande ordet
Mer information

Mars 2019

2019-03-03
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2019-03-06
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2019-03-10
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2019-03-17
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2019-03-24
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2019-03-31
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

April 2019

2019-04-07
Femte söndagen i fastan
Försonaren
Mer information

2019-04-14
Palmssöndagen
Vägen till korset
Mer information

2019-04-18
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2019-04-19
Långfredagen
Korset
Mer information

2019-04-20
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2019-04-21
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2019-04-22
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2019-04-28
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

Maj 2019

2019-05-05
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2019-05-12
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

2019-05-19
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2019-05-26
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2019-05-30
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

Juni 2019

2019-06-02
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2019-06-09
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2019-06-10
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2019-06-16
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

2019-06-22
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2019-06-23
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

2019-06-30
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

Juli 2019

2019-07-07
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

2019-07-14
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

2019-07-21
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2019-07-28
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

Augusti 2019

2019-08-04
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2019-08-11
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

2019-08-18
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2019-08-25
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

September 2019

2019-09-01
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2019-09-08
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2019-09-15
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

2019-09-22
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2019-09-29
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

Oktober 2019

2019-10-06
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

2019-10-13
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2019-10-20
Artonde söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
Mer information

2019-10-27
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

November 2019

2019-11-02
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2019-11-03
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2019-11-10
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

2019-11-17
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2019-11-24
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

December 2019

2019-12-01
Första advent
Ett nådens år
Mer information

2019-12-08
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2019-12-15
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2019-12-22
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2019-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2019-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2019-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2019-12-29
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information