Septuagesima

2020-02-09
Tema: Nåd och tjänst
Årgång: 3

Texterna
GT: Vish 11:22−26
EP: Fil 3:7−14
EV: Matt 19:27−30
PS: Ps 25:4−11

Länkar till texterna
GT: Vish 11:22−26 Länk till Vish 11:22−26 hos Bibeln.se
EP: Fil 3:7−14 Länk till Fil 3:7−14 hos Bibeln.se
EV: Matt 19:27−30 Länk till Matt 19:27−30 hos Bibeln.se
PS: Ps 25:4−11 Länk till Ps 25:4−11 hos Bibeln.se