Femte söndagen i fastan

2020-03-29
Tema: Försonaren
Årgång: 3

Texterna
GT: 4 Mos 21:4−9
EP: 1 Joh 1:8−2:2
EV: Joh 3:11−21
PS: Ps 103:8−14

Länkar till texterna
GT: 4 Mos 21:4−9 Länk till 4 Mos 21:4−9 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 1:8−2:2 Länk till 1 Joh 1:8−2:2 hos Bibeln.se
EV: Joh 3:11−21 Länk till Joh 3:11−21 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:8−14 Länk till Ps 103:8−14 hos Bibeln.se