Tredje söndagen efter trefaldighet

2020-06-28
Tema: Förlorad och återfunnen
Årgång: 3

Texterna
GT: Jes 66:12−14
EP: 1 Pet 5:5−11
EV: Luk 15:11−32
PS: Ps 119:170−176

Länkar till texterna
GT: Jes 66:12−14 Länk till Jes 66:12−14 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 5:5−11 Länk till 1 Pet 5:5−11 hos Bibeln.se
EV: Luk 15:11−32 Länk till Luk 15:11−32 hos Bibeln.se
PS: Ps 119:170−176 Länk till Ps 119:170−176 hos Bibeln.se