Januari 2020

2020-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2020-01-05
Söndagen efter nyår
Guds hus
Mer information

2020-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2020-01-12
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2020-01-19
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2020-01-26
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

Februari 2020

2020-02-02
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2020-02-09
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

2020-02-16
Sexagesima
Det levande ordet
Mer information

2020-02-23
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2020-02-26
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

Mars 2020

2020-03-01
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2020-03-08
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2020-03-15
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2020-03-22
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2020-03-29
Femte söndagen i fastan
Försonaren
Mer information

April 2020

2020-04-05
Palmssöndagen
Vägen till korset
Mer information

2020-04-09
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2020-04-10
Långfredagen
Korset
Mer information

2020-04-11
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2020-04-12
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2020-04-13
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2020-04-19
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

2020-04-26
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

Maj 2020

2020-05-03
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

2020-05-10
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2020-05-17
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2020-05-21
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2020-05-24
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2020-05-31
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

Juni 2020

2020-06-01
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2020-06-07
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

2020-06-14
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2020-06-20
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2020-06-21
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

2020-06-28
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

Juli 2020

2020-07-05
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

2020-07-12
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2020-07-19
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2020-07-26
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

Augusti 2020

2020-08-02
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

2020-08-09
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2020-08-16
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2020-08-23
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2020-08-30
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

September 2020

2020-09-06
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

2020-09-13
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2020-09-20
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

2020-09-27
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

Oktober 2020

2020-10-04
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2020-10-11
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2020-10-18
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

2020-10-25
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Mer information

2020-10-31
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

November 2020

2020-11-01
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2020-11-08
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Mer information

2020-11-15
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2020-11-22
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

2020-11-29
Första advent
Ett nådens år
Mer information

December 2020

2020-12-06
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2020-12-13
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2020-12-20
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2020-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2020-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2020-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2020-12-27
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information