Januari 2022

2022-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2022-01-02
Söndagen efter nyår
Guds hus
Mer information

2022-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2022-01-09
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2022-01-16
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2022-01-23
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

2022-01-30
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Jesus är vårt hopp
Mer information

Februari 2022

2022-02-06
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2022-02-13
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

2022-02-20
Sexagesima
Det levande ordet
Mer information

2022-02-27
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

Mars 2022

2022-03-02
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2022-03-06
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2022-03-13
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2022-03-20
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2022-03-27
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

April 2022

2022-04-03
Femte söndagen i fastan
Försonaren
Mer information

2022-04-10
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

2022-04-14
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2022-04-15
Långfredagen
Korset
Mer information

2022-04-16
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2022-04-17
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2022-04-18
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2022-04-24
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

Maj 2022

2022-05-01
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2022-05-08
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

2022-05-15
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2022-05-22
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2022-05-26
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2022-05-29
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

Juni 2022

2022-06-05
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2022-06-06
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2022-06-12
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

2022-06-19
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2022-06-25
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2022-06-26
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

Juli 2022

2022-07-03
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

2022-07-10
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

2022-07-17
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2022-07-24
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2022-07-31
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

Augusti 2022

2022-08-07
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

2022-08-14
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2022-08-21
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2022-08-28
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

September 2022

2022-09-04
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2022-09-11
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

2022-09-18
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2022-09-25
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

Oktober 2022

2022-10-02
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2022-10-09
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2022-10-16
Artonde söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
Mer information

2022-10-23
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

2022-10-30
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Mer information

November 2022

2022-11-05
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2022-11-06
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2022-11-13
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2022-11-20
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

2022-11-27
Första advent
Ett nådens år
Mer information

December 2022

2022-12-04
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2022-12-11
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2022-12-18
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2022-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2022-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2022-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information