Fastlagssöndagen

2023-02-19
Tema: Kärlekens väg
Årgång: 3

Texterna
GT: Höga v 8:6−7
EP: 2 Kor 5:14−21
EV: Mark 10:32−45
PS: Ps 86:5−11

Länkar till texterna
GT: Höga v 8:6−7 Länk till Höga v 8:6−7 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 5:14−21 Länk till 2 Kor 5:14−21 hos Bibeln.se
EV: Mark 10:32−45 Länk till Mark 10:32−45 hos Bibeln.se
PS: Ps 86:5−11 Länk till Ps 86:5−11 hos Bibeln.se