Långfredagen

2023-04-07
Tema: Korset
Årgång: Johannesserien

Texterna
GT: Jes 53:1−12
EP: Heb 10:19−25
EV: Joh 19:17−37
PS: Ps 22
EV kvällsgudstjänst: Joh 19:38−42

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: Heb 10:19−25 Länk till Heb 10:19−25 hos Bibeln.se
EV: Joh 19:17−37 Länk till Joh 19:17−37 hos Bibeln.se
PS: Ps 22 Länk till Ps 22 hos Bibeln.se
EV kvällsgudstjänst: Joh 19:38−42 Länk till Joh 19:38−42 hos Bibeln.se