Påsknatten

2023-04-08
Tema: Genom död till liv
Årgång: Johannesserien

Texterna
GT: Job 19:25−27
EP: Ef 2:1−6
EV: Joh 20:1−10
PS: Ps 114

Länkar till texterna
GT: Job 19:25−27 Länk till Job 19:25−27 hos Bibeln.se
EP: Ef 2:1−6 Länk till Ef 2:1−6 hos Bibeln.se
EV: Joh 20:1−10 Länk till Joh 20:1−10 hos Bibeln.se
PS: Ps 114 Länk till Ps 114 hos Bibeln.se