Påskdagen

2023-04-09
Tema: Kristus är uppstånden
Årgång: Johannesserien

Texterna
GT: Jon 2:1−11
EP: Apg 13:32−37
EV: Joh 20:1−18
PS: Ps 118:15−24

Länkar till texterna
GT: Jon 2:1−11 Länk till Jon 2:1−11 hos Bibeln.se
EP: Apg 13:32−37 Länk till Apg 13:32−37 hos Bibeln.se
EV: Joh 20:1−18 Länk till Joh 20:1−18 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:15−24 Länk till Ps 118:15−24 hos Bibeln.se