Fjärde söndagen i påsktiden

2023-04-30
Tema: Vägen till livet
Årgång: 3

Texterna
GT: 2 Mos 13:20−22
EP: 1 Thess 5:9−11
EV: Joh 13:31−35
PS: Ps 147:1−7

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 13:20−22 Länk till 2 Mos 13:20−22 hos Bibeln.se
EP: 1 Thess 5:9−11 Länk till 1 Thess 5:9−11 hos Bibeln.se
EV: Joh 13:31−35 Länk till Joh 13:31−35 hos Bibeln.se
PS: Ps 147:1−7 Länk till Ps 147:1−7 hos Bibeln.se