Bönsöndagen

2023-05-14
Tema: Bönen
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Kung 3:5−14
EP: Rom 8:24−27
EV: Matt 6:5−8
PS: Ps 13

Länkar till texterna
GT: 1 Kung 3:5−14 Länk till 1 Kung 3:5−14 hos Bibeln.se
EP: Rom 8:24−27 Länk till Rom 8:24−27 hos Bibeln.se
EV: Matt 6:5−8 Länk till Matt 6:5−8 hos Bibeln.se
PS: Ps 13 Länk till Ps 13 hos Bibeln.se