Heliga Trefaldighets dag

2023-06-04
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Mos 18:1−8
EP: Apg 4:5−12
EV: Joh 11:18−27
PS: Ps 113:1−6

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 18:1−8 Länk till 1 Mos 18:1−8 hos Bibeln.se
EP: Apg 4:5−12 Länk till Apg 4:5−12 hos Bibeln.se
EV: Joh 11:18−27 Länk till Joh 11:18−27 hos Bibeln.se
PS: Ps 113:1−6 Länk till Ps 113:1−6 hos Bibeln.se