Domssöndagen

2023-11-26
Tema: Kristi återkomst
Årgång: 3

Texterna
GT: Hes 47:6−12
EP: 1 Kor 15:22−28
EV: Matt 13:47−50
PS: Ps 102:26−29

Länkar till texterna
GT: Hes 47:6−12 Länk till Hes 47:6−12 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 15:22−28 Länk till 1 Kor 15:22−28 hos Bibeln.se
EV: Matt 13:47−50 Länk till Matt 13:47−50 hos Bibeln.se
PS: Ps 102:26−29 Länk till Ps 102:26−29 hos Bibeln.se