Kyndelsmässodagen

2023-02-05
Tema: Uppenbarelsens ljus
Årgång: 3

Texterna
GT: Mik 7:7−8
EP: Apg 2:42−46
EV: Luk 2:22−40
PS: Ps 138
Alternativ EV: Matt 13:31−33

Länkar till texterna
GT: Mik 7:7−8 Länk till Mik 7:7−8 hos Bibeln.se
EP: Apg 2:42−46 Länk till Apg 2:42−46 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:22−40 Länk till Luk 2:22−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 138 Länk till Ps 138 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Matt 13:31−33 Länk till Matt 13:31−33 hos Bibeln.se