Alla helgons dag

2023-11-04
Tema: Helgonen
Årgång: 3

Texterna
GT: 5 Mos 34:1−5
EP: Heb 12:22−24
EV: Luk 6:20−26
PS: Ps 126

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 34:1−5 Länk till 5 Mos 34:1−5 hos Bibeln.se
EP: Heb 12:22−24 Länk till Heb 12:22−24 hos Bibeln.se
EV: Luk 6:20−26 Länk till Luk 6:20−26 hos Bibeln.se
PS: Ps 126 Länk till Ps 126 hos Bibeln.se