Sexagesima

2023-02-12
Tema: Det levande ordet
Årgång: 3

Texterna
GT: Jer 23:23−29
EP: Heb 4:12−13
EV: Joh 6:60−69
PS: Ps 33:4−9

Länkar till texterna
GT: Jer 23:23−29 Länk till Jer 23:23−29 hos Bibeln.se
EP: Heb 4:12−13 Länk till Heb 4:12−13 hos Bibeln.se
EV: Joh 6:60−69 Länk till Joh 6:60−69 hos Bibeln.se
PS: Ps 33:4−9 Länk till Ps 33:4−9 hos Bibeln.se