Första söndagen i fastan

2023-02-26
Tema: Prövningens stund
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Mos 3:1−13
EP: Heb 5:7−10
EV: Mark 1:12−13
PS: Ps 31:2−6

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 3:1−13 Länk till 1 Mos 3:1−13 hos Bibeln.se
EP: Heb 5:7−10 Länk till Heb 5:7−10 hos Bibeln.se
EV: Mark 1:12−13 Länk till Mark 1:12−13 hos Bibeln.se
PS: Ps 31:2−6 Länk till Ps 31:2−6 hos Bibeln.se