Andra söndagen i fastan

2023-03-05
Tema: Den kämpande tron
Årgång: 3

Texterna
GT: Jes 61:1−3
EP: Heb 11:23−27
EV: Mark 14:3−9
PS: Ps 130

Länkar till texterna
GT: Jes 61:1−3 Länk till Jes 61:1−3 hos Bibeln.se
EP: Heb 11:23−27 Länk till Heb 11:23−27 hos Bibeln.se
EV: Mark 14:3−9 Länk till Mark 14:3−9 hos Bibeln.se
PS: Ps 130 Länk till Ps 130 hos Bibeln.se