Tredje söndagen i fastan

2023-03-12
Tema: Kampen mot ondskan
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Kung 18:26−29, 36−39
EP: Upp 3:14−19
EV: Mark 9:14−32
PS: Ps 25:12−22

Länkar till texterna
GT: 1 Kung 18:26−29, 36−39 Länk till 1 Kung 18:26−29, 36−39 hos Bibeln.se
EP: Upp 3:14−19 Länk till Upp 3:14−19 hos Bibeln.se
EV: Mark 9:14−32 Länk till Mark 9:14−32 hos Bibeln.se
PS: Ps 25:12−22 Länk till Ps 25:12−22 hos Bibeln.se