Midfastosöndagen

2023-03-19
Tema: Livets bröd
Årgång: 3

Texterna
GT: Ords 9:1−6
EP: 1 Kor 10:1−6
EV: Joh 6:48−59
PS: Ps 107:1−9

Länkar till texterna
GT: Ords 9:1−6 Länk till Ords 9:1−6 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 10:1−6 Länk till 1 Kor 10:1−6 hos Bibeln.se
EV: Joh 6:48−59 Länk till Joh 6:48−59 hos Bibeln.se
PS: Ps 107:1−9 Länk till Ps 107:1−9 hos Bibeln.se