Första söndagen efter trefaldighet

2023-06-11
Tema: Vårt dop
Årgång: 3

Texterna
GT: 1 Mos 7:11−23
EP: Apg 8:26−39
EV: Matt 3:11−12
PS: Ps 66:5−12

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 7:11−23 Länk till 1 Mos 7:11−23 hos Bibeln.se
EP: Apg 8:26−39 Länk till Apg 8:26−39 hos Bibeln.se
EV: Matt 3:11−12 Länk till Matt 3:11−12 hos Bibeln.se
PS: Ps 66:5−12 Länk till Ps 66:5−12 hos Bibeln.se