Andra söndagen efter trefaldighet

2023-06-18
Tema: Kallelsen till Guds rike
Årgång: 3

Texterna
GT: Dom 6:7−16
EP: 1 Kor 1:26−31
EV: Mark 2:13−17
PS: Ps 65:2−5

Länkar till texterna
GT: Dom 6:7−16 Länk till Dom 6:7−16 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 1:26−31 Länk till 1 Kor 1:26−31 hos Bibeln.se
EV: Mark 2:13−17 Länk till Mark 2:13−17 hos Bibeln.se
PS: Ps 65:2−5 Länk till Ps 65:2−5 hos Bibeln.se