Apostladagen

2023-07-09
Tema: Sänd mig
Årgång: 3

Texterna
GT: Jer 1:4−10
EP: Rom 16:1−7
EV: Mark 3:7−19
PS: Ps 40:6−12

Länkar till texterna
GT: Jer 1:4−10 Länk till Jer 1:4−10 hos Bibeln.se
EP: Rom 16:1−7 Länk till Rom 16:1−7 hos Bibeln.se
EV: Mark 3:7−19 Länk till Mark 3:7−19 hos Bibeln.se
PS: Ps 40:6−12 Länk till Ps 40:6−12 hos Bibeln.se