Kristi förklarings dag

2023-07-23
Tema: Jesus förhärligad
Årgång: 3

Texterna
GT: 2 Mos 40:34−38
EP: Upp 1:9−18
EV: Luk 9:28−36
PS: Ps 89:12−18

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 40:34−38 Länk till 2 Mos 40:34−38 hos Bibeln.se
EP: Upp 1:9−18 Länk till Upp 1:9−18 hos Bibeln.se
EV: Luk 9:28−36 Länk till Luk 9:28−36 hos Bibeln.se
PS: Ps 89:12−18 Länk till Ps 89:12−18 hos Bibeln.se