Tolfte söndagen efter trefaldighet

2023-08-27
Tema: Friheten i Kristus
Årgång: 3

Texterna
GT: 2 Mos 23:10−12
EP: Gal 4:31−5:6
EV: Mark 2:23−28
PS: Ps 145:13b−18

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 23:10−12 Länk till 2 Mos 23:10−12 hos Bibeln.se
EP: Gal 4:31−5:6 Länk till Gal 4:31−5:6 hos Bibeln.se
EV: Mark 2:23−28 Länk till Mark 2:23−28 hos Bibeln.se
PS: Ps 145:13b−18 Länk till Ps 145:13b−18 hos Bibeln.se