Nittonde söndagen efter trefaldighet

2023-10-15
Tema: Trons kraft
Årgång: 3

Texterna
GT: Jos 2:1−15
EP: Heb 11:29−33
EV: Mark 2:1−12
PS: Ps 73:23−26

Länkar till texterna
GT: Jos 2:1−15 Länk till Jos 2:1−15 hos Bibeln.se
EP: Heb 11:29−33 Länk till Heb 11:29−33 hos Bibeln.se
EV: Mark 2:1−12 Länk till Mark 2:1−12 hos Bibeln.se
PS: Ps 73:23−26 Länk till Ps 73:23−26 hos Bibeln.se