Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

2023-10-29
Tema: Samhällsansvar
Årgång: 3

Texterna
GT: 2 Mos 23:1−9
EP: 2 Kor 8:9−15
EV: Matt 12:15−21
PS: Ps 40:14−18

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 23:1−9 Länk till 2 Mos 23:1−9 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 8:9−15 Länk till 2 Kor 8:9−15 hos Bibeln.se
EV: Matt 12:15−21 Länk till Matt 12:15−21 hos Bibeln.se
PS: Ps 40:14−18 Länk till Ps 40:14−18 hos Bibeln.se