Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

2023-11-12
Tema: Förlåtelse utan gräns
Årgång: 3

Texterna
GT: Hos 11:8−9
EP: 1 Thess 5:13−15
EV: Matt 6:9−15
PS: Ps 78:35−39

Länkar till texterna
GT: Hos 11:8−9 Länk till Hos 11:8−9 hos Bibeln.se
EP: 1 Thess 5:13−15 Länk till 1 Thess 5:13−15 hos Bibeln.se
EV: Matt 6:9−15 Länk till Matt 6:9−15 hos Bibeln.se
PS: Ps 78:35−39 Länk till Ps 78:35−39 hos Bibeln.se