Januari 2023

2023-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2023-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2023-01-08
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2023-01-15
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2023-01-22
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

2023-01-29
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Jesus är vårt hopp
Mer information

Februari 2023

2023-02-05
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2023-02-12
Sexagesima
Det levande ordet
Mer information

2023-02-19
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2023-02-22
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2023-02-26
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

Mars 2023

2023-03-05
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

2023-03-12
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2023-03-19
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

2023-03-26
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

April 2023

2023-04-02
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

2023-04-06
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2023-04-07
Långfredagen
Korset
Mer information

2023-04-08
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2023-04-09
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

2023-04-10
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2023-04-16
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

2023-04-23
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2023-04-30
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

Maj 2023

2023-05-07
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

2023-05-14
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2023-05-18
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2023-05-21
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2023-05-28
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2023-05-29
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

Juni 2023

2023-06-04
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

2023-06-11
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2023-06-18
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

2023-06-24
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2023-06-25
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

Juli 2023

2023-07-02
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Mer information

2023-07-09
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

2023-07-16
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2023-07-23
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2023-07-30
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

Augusti 2023

2023-08-06
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

2023-08-13
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2023-08-20
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2023-08-27
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

September 2023

2023-09-03
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

2023-09-10
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2023-09-17
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

2023-09-24
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

Oktober 2023

2023-10-01
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

2023-10-08
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2023-10-15
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

2023-10-22
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
Mer information

2023-10-29
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

November 2023

2023-11-04
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2023-11-05
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2023-11-12
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Mer information

2023-11-19
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2023-11-26
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

December 2023

2023-12-03
Första advent
Ett nådens år
Mer information

2023-12-10
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2023-12-17
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2023-12-24
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2023-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2023-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2023-12-31
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information