Första advent

2024-12-01
Tema: Ett nådens år
Årgång: 2

Texterna
GT: Sak 9:9−10
EP: Upp 3:20−22
EV: Matt 21:1−9
PS: Ps 24
Alternativ EV: Joh 18:36−37

Länkar till texterna
GT: Sak 9:9−10 Länk till Sak 9:9−10 hos Bibeln.se
EP: Upp 3:20−22 Länk till Upp 3:20−22 hos Bibeln.se
EV: Matt 21:1−9 Länk till Matt 21:1−9 hos Bibeln.se
PS: Ps 24 Länk till Ps 24 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Joh 18:36−37 Länk till Joh 18:36−37 hos Bibeln.se