Skärtorsdagen

2024-03-28
Tema: Det nya förbundet
Årgång: Matteusserien

Texterna
GT: 2 Mos 12:1−14
EP: 1 Kor 11:20−25
EV: Matt 26:17−30
PS: Ps 111:1−5

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 12:1−14 Länk till 2 Mos 12:1−14 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 11:20−25 Länk till 1 Kor 11:20−25 hos Bibeln.se
EV: Matt 26:17−30 Länk till Matt 26:17−30 hos Bibeln.se
PS: Ps 111:1−5 Länk till Ps 111:1−5 hos Bibeln.se