Långfredagen

2024-03-29
Tema: Korset
Årgång: Matteusserien

Texterna
GT: Jes 53:1−12
EP: 1 Pet 3:18−19
EV: Matt 27:32−56
PS: Ps 22

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 3:18−19 Länk till 1 Pet 3:18−19 hos Bibeln.se
EV: Matt 27:32−56 Länk till Matt 27:32−56 hos Bibeln.se
PS: Ps 22 Länk till Ps 22 hos Bibeln.se