Heliga Trefaldighets dag

2024-05-26
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Årgång: 1

Texterna
GT: 5 Mos 6:4−9
EP: Apg 2:24−35
EV: Matt 11:25−27
PS: Ps 113:1−6

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 6:4−9 Länk till 5 Mos 6:4−9 hos Bibeln.se
EP: Apg 2:24−35 Länk till Apg 2:24−35 hos Bibeln.se
EV: Matt 11:25−27 Länk till Matt 11:25−27 hos Bibeln.se
PS: Ps 113:1−6 Länk till Ps 113:1−6 hos Bibeln.se