Första söndagen i fastan

2024-02-18
Tema: Prövningens stund
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Mos 16:1−13
EP: Heb 4:14−16
EV: Matt 4:1−11
PS: Ps 31:2−6

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 16:1−13 Länk till 1 Mos 16:1−13 hos Bibeln.se
EP: Heb 4:14−16 Länk till Heb 4:14−16 hos Bibeln.se
EV: Matt 4:1−11 Länk till Matt 4:1−11 hos Bibeln.se
PS: Ps 31:2−6 Länk till Ps 31:2−6 hos Bibeln.se