Midfastosöndagen

2024-03-10
Tema: Livets bröd
Årgång: 1

Texterna
GT: 2 Kung 4:42−44
EP: 2 Kor 9:8−10
EV: Joh 6:1−15
PS: Ps 107:1−9

Länkar till texterna
GT: 2 Kung 4:42−44 Länk till 2 Kung 4:42−44 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 9:8−10 Länk till 2 Kor 9:8−10 hos Bibeln.se
EV: Joh 6:1−15 Länk till Joh 6:1−15 hos Bibeln.se
PS: Ps 107:1−9 Länk till Ps 107:1−9 hos Bibeln.se