Sjätte söndagen efter trefaldighet

2024-07-07
Tema: Efterföljelse
Årgång: 1

Texterna
GT: 3 Mos 19:1−2, 13−18
EP: 1 Pet 1:13−16
EV: Matt 5:20−26
PS: Ps 15

Länkar till texterna
GT: 3 Mos 19:1−2, 13−18 Länk till 3 Mos 19:1−2, 13−18 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 1:13−16 Länk till 1 Pet 1:13−16 hos Bibeln.se
EV: Matt 5:20−26 Länk till Matt 5:20−26 hos Bibeln.se
PS: Ps 15 Länk till Ps 15 hos Bibeln.se