Annandag jul

2024-12-26
Tema: Martyrerna
Årgång: 2

Texterna
GT: Jer 20:7−11
EP: Apg 7:55−8:8
EV: Luk 12:49−53
PS: Ps 46:1−8

Länkar till texterna
GT: Jer 20:7−11 Länk till Jer 20:7−11 hos Bibeln.se
EP: Apg 7:55−8:8 Länk till Apg 7:55−8:8 hos Bibeln.se
EV: Luk 12:49−53 Länk till Luk 12:49−53 hos Bibeln.se
PS: Ps 46:1−8 Länk till Ps 46:1−8 hos Bibeln.se