Nittonde söndagen efter trefaldighet

2024-10-06
Tema: Trons kraft
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Mos 6:13−22
EP: Heb 11:1−7
EV: Mark 12:41−44
PS: Ps 73:23−26

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 6:13−22 Länk till 1 Mos 6:13−22 hos Bibeln.se
EP: Heb 11:1−7 Länk till Heb 11:1−7 hos Bibeln.se
EV: Mark 12:41−44 Länk till Mark 12:41−44 hos Bibeln.se
PS: Ps 73:23−26 Länk till Ps 73:23−26 hos Bibeln.se