Trettondedag jul

2025-01-06
Tema: Guds härlighet i Kristus
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 49:5−7
EP: 2 Kor 4:3−6
EV: Matt 2:1−12
PS: Ps 72:10−15
Alternativ EV: Joh 8:12

Länkar till texterna
GT: Jes 49:5−7 Länk till Jes 49:5−7 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 4:3−6 Länk till 2 Kor 4:3−6 hos Bibeln.se
EV: Matt 2:1−12 Länk till Matt 2:1−12 hos Bibeln.se
PS: Ps 72:10−15 Länk till Ps 72:10−15 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Joh 8:12 Länk till Joh 8:12 hos Bibeln.se