Palmsöndagen

2025-04-13
Tema: Vägen till korset
Årgång: Markusserien

Texterna
GT: 2 Mos 13:6−10
EP: Heb 2:14−18
EV: Mark 11:1−11
PS: Ps 118:19−29

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 13:6−10 Länk till 2 Mos 13:6−10 hos Bibeln.se
EP: Heb 2:14−18 Länk till Heb 2:14−18 hos Bibeln.se
EV: Mark 11:1−11 Länk till Mark 11:1−11 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:19−29 Länk till Ps 118:19−29 hos Bibeln.se