Skärtorsdagen

2025-04-17
Tema: Det nya förbundet
Årgång: Markusserien

Texterna
GT: 2 Mos 24:3−11
EP: 1 Kor 10:16−17
EV: Mark 14:12−26
PS: Ps 111:1−5

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 24:3−11 Länk till 2 Mos 24:3−11 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 10:16−17 Länk till 1 Kor 10:16−17 hos Bibeln.se
EV: Mark 14:12−26 Länk till Mark 14:12−26 hos Bibeln.se
PS: Ps 111:1−5 Länk till Ps 111:1−5 hos Bibeln.se