Långfredagen

2025-04-18
Tema: Korset
Årgång: Markusserien

Texterna
GT: Jes 53:1−12
EP: 1 Kor 2:1−10
EV: Mark 15:21−41
PS: Ps 22
EV kvällsgudstjänst: Mark 15:42−47

Länkar till texterna
GT: Jes 53:1−12 Länk till Jes 53:1−12 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 2:1−10 Länk till 1 Kor 2:1−10 hos Bibeln.se
EV: Mark 15:21−41 Länk till Mark 15:21−41 hos Bibeln.se
PS: Ps 22 Länk till Ps 22 hos Bibeln.se
EV kvällsgudstjänst: Mark 15:42−47 Länk till Mark 15:42−47 hos Bibeln.se