Påsknatten

2025-04-19
Tema: Genom död till liv
Årgång: Markusserien

Texterna
GT: Dan 3:19−25
EP: 2 Tim 2:8−13
EV: Mark 16:1−8
PS: Ps 114

Länkar till texterna
GT: Dan 3:19−25 Länk till Dan 3:19−25 hos Bibeln.se
EP: 2 Tim 2:8−13 Länk till 2 Tim 2:8−13 hos Bibeln.se
EV: Mark 16:1−8 Länk till Mark 16:1−8 hos Bibeln.se
PS: Ps 114 Länk till Ps 114 hos Bibeln.se