Påskdagen

2025-04-20
Tema: Kristus är uppstånden
Årgång: Markusserien

Texterna
GT: 2 Mos 15:1−11
EP: 1 Kor 15:12−21
EV: Mark 16:1−14
PS: Ps 118:15−24

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 15:1−11 Länk till 2 Mos 15:1−11 hos Bibeln.se
EP: 1 Kor 15:12−21 Länk till 1 Kor 15:12−21 hos Bibeln.se
EV: Mark 16:1−14 Länk till Mark 16:1−14 hos Bibeln.se
PS: Ps 118:15−24 Länk till Ps 118:15−24 hos Bibeln.se