Annandag påsk

2025-04-21
Tema: Möte med den uppståndne
Årgång: 2

Texterna
GT: 5 Mos 18:15−18
EP: Kol 3:1−4
EV: Luk 24:36−49
PS: Ps 16:6−11

Länkar till texterna
GT: 5 Mos 18:15−18 Länk till 5 Mos 18:15−18 hos Bibeln.se
EP: Kol 3:1−4 Länk till Kol 3:1−4 hos Bibeln.se
EV: Luk 24:36−49 Länk till Luk 24:36−49 hos Bibeln.se
PS: Ps 16:6−11 Länk till Ps 16:6−11 hos Bibeln.se