Fjärde söndagen i påsktiden

2025-05-11
Tema: Vägen till livet
Årgång: 2

Texterna
GT: Syr 28:3−7
EP: 2 Kor 4:16−18
EV: Joh 14:1−14
PS: Ps 147:1−7

Länkar till texterna
GT: Syr 28:3−7 Länk till Syr 28:3−7 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 4:16−18 Länk till 2 Kor 4:16−18 hos Bibeln.se
EV: Joh 14:1−14 Länk till Joh 14:1−14 hos Bibeln.se
PS: Ps 147:1−7 Länk till Ps 147:1−7 hos Bibeln.se