Kristi himmelsfärds dag

2025-05-29
Tema: Herre över allting
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 61:10−11
EP: Apg 1:1−11
EV: Luk 24:49−53
PS: Ps 110
Alternativ EP: Ef 1:17−23

Länkar till texterna
GT: Jes 61:10−11 Länk till Jes 61:10−11 hos Bibeln.se
EP: Apg 1:1−11 Länk till Apg 1:1−11 hos Bibeln.se
EV: Luk 24:49−53 Länk till Luk 24:49−53 hos Bibeln.se
PS: Ps 110 Länk till Ps 110 hos Bibeln.se
Alternativ EP: Ef 1:17−23 Länk till Ef 1:17−23 hos Bibeln.se