Domssöndagen

2025-11-23
Tema: Kristi återkomst
Årgång: 2

Texterna
GT: Dan 7:9−10
EP: Upp 20:11−21:5
EV: Joh 5:22−30
PS: Ps 102:26−29

Länkar till texterna
GT: Dan 7:9−10 Länk till Dan 7:9−10 hos Bibeln.se
EP: Upp 20:11−21:5 Länk till Upp 20:11−21:5 hos Bibeln.se
EV: Joh 5:22−30 Länk till Joh 5:22−30 hos Bibeln.se
PS: Ps 102:26−29 Länk till Ps 102:26−29 hos Bibeln.se