Kyndelsmässodagen

2025-02-02
Tema: Uppenbarelsens ljus
Årgång: 2

Texterna
GT: Mal 3:1−4
EP: 1 Tim 6:13−16
EV: Luk 2:22−40
PS: Ps 138
Alternativ EV: Joh 1:14−18

Länkar till texterna
GT: Mal 3:1−4 Länk till Mal 3:1−4 hos Bibeln.se
EP: 1 Tim 6:13−16 Länk till 1 Tim 6:13−16 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:22−40 Länk till Luk 2:22−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 138 Länk till Ps 138 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Joh 1:14−18 Länk till Joh 1:14−18 hos Bibeln.se